مجموعه طبیعی تاریخی بیشاپور

محوطه تاریخی بیشاپور

تالار تشریفات، ارگ شاهی

محوطه تاریخی بیشاپور

ستونهای یادبود

تنگ چوگان

نقوش برجسته تنگ چوگان

تنگ چوگان

نقوش برجسته تنگ چوگان

تنگ چوگان

مجسمه شاپور اول ساسانی
previous arrow
next arrow
Slider
© ۱۳۹۶ پایگاه اطلاع رسانی منظر باستان شناسی ساسانی فارس
طراحی سایت: پانومن