کارگاه های مرمت بیشاپور

مرمت استحکام بخشی فضاهای پیرامونی ستونهای یادبود

مرمت باروی ارگ شاهی

مرمت گچبری باروی بیشاپور

مرمت پا طاق راهروی چلیپا تالار تشریفات

ساماندهی و ایمن سازی مسیر گردشگری غار شاهپور

تاسیس کارگاه حفاظت و مرمت پایگاه پژوهشی بیشاپور

ساخت موزه تخصصی – ساسانی بیشاپور

ساماندهی و هرس پوشش گیاهی شهر تاریخی بیشاپور

ساماندهی محوطه طبیعی – تاریخی چوگان

محصور نمودن نقوش برجسته و عرصه قلعه دختر ساحل سمت راست رودخانه

ساماندهی نقاط خطر در مسیر گردشگری

پاکسازی و استحکام بخشی تزیینات گچی تالار تشریفات

Tags: