فهرست ایستگاه های سلامت و امنیت

1
ردیف نام /عنوان تلفن تلفن فاکس
2
1 بیمارستان ولی عصر کازرون 07142226570   07142219803
3
2 پزشک قانونی 07142228029   07142219733
4
3 اورژانس کازرون 115    
5
4 آتش نشانی 125 07142240411 07142219733
6
5 پلیس راه محور کازرون / شیراز 07142412332    
7
6 پلیس راهنمایی و رانندگی 07142228705   07142222838
8
7 دامپزشکی 07142227623    
9
8 نیروی انتظامی 07142236275   07142236666
10
9 هلال احمر 07142238095   07142238094
11
10 تاکسیرانی 07142247474    
12
11 درمانگاه امام سجاد 07142221704    
13
12 درمانگاه المهدی 07142237493    
13
13 آبفا شهری

07142231870-

07142237311

07142237311  
13
14 برق 07142230890 07142238605  
13
15 شبکه بهداشت 07142227490 6560  
13
16 گاز 07142238000 9220  
13
17 اعلام جرائم و تخلفات در حوزه میراث فرهنگی 1818    

 

 

 

Tags: