دره و رودخانه "تنگ­آب" در شمال دشت فیروز‌آباد قرار گرفته است. این دره تنها راه ارتباطی دشت فیروزآباد با مناطق شمالی استان فارس به ویژه شیراز است. برخی از مهمترین آثار تاریخی سلسله ساسانیان (به ویژه آثار دوره اردشیر بابکان) در این دره استراتژیک واقع شده‌اند. شواهد دوره ساسانی واقع در دره"تنگ آب"، از جهت شمال به جنوب به ترتیب شامل این آثار هستند. 1- بنای موسوم به نقاره‌خانه که بر لبه کوه بلندی در حاشیه دره و مشرف بر آن قرار گرفته و به عنوان یک دیده­بانی مورد استفاده بوده است. 2- "قلعه دختر"که مهمترین اثر داخل دره است و بر روی کوهی صخره‌ای و شیب‌دار قرار گرفته است. 3- "نقش تاجگذاری اردشیر" که در کرانه راست رودخانه تنگاب و در ارتفاع 4 متری از کف آن قرار گرفته است. 4- بقایای پخش شده یک پل سنگی ویران شده که طبق کتیبه سازنده آن که در100 متری پل قرار دارد به وسیله وزیر ساسانی "مهر نرسی" ساخته شده است.5- در نزدیکی پایان دره تنگاب و ابتدای دشت فیروزآباد نیز بزرگترین و پویاترین سنگ‌نگاره دوره ساسانی در صحنه‌ای 18 متری که نشان دهنده پیروزی نهایی اردشیر اول بر اردوان پنجم است، نمایش داده شده است.