مجموعه طبیعی تاریخی بیشاپور
2.jpeg

محوطه تاریخی بیشاپور

تالار تشریفات، ارگ شاهی
3.jpeg

محوطه تاریخی بیشاپور

ستونهای یادبود
1.jpeg

تنگ چوگان

نقوش برجسته تنگ چوگان
5.jpeg

تنگ چوگان

نقوش برجسته تنگ چوگان
4.jpeg

تنگ چوگان

مجسمه شاپور اول ساسانی
previous arrow
next arrow

اخبار و رویدادها