مدرسه بیشاپور

school1.jpeg
11.jpeg
12.jpeg
1.jpeg
3.jpeg
4.jpeg
6.jpeg
8.jpeg
9.jpeg
10.jpeg
school3.jpeg
2.jpeg
5.jpeg
7.jpeg
school2.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

بازمانده های مدرسه بیشاپور از دیگر بناهای دوره اسلامی این محوطه است. این بنا به احتمال فراوان دارای ریشه ای مربوط به دوره ساسانی است که پس از دوره اسلامی و در دوره آل بویه (سده چهارم هجری) کاربرد آن به مدرسه تغییر داده شده است. از دیگاه معماری، مدرسه ابتدا پلانی همانند چهارتاقی ها (چهار ایوانی)  داشته است. اما احتمالا پس از رخداد یک زلزله، و بر اثر تعمیرات سپسین، ایوان های آن به یک عددکاهش یافته است. پایه ستونهای شناسایی شده در مدرسه دارای نقوش گل و گیاه و آیات قرآنی است. به نظر می رسد که در ساخت این بنا نیز همانند مسجد از مصالح بناهای سلطنتی ساسانی بویژه در سنگ درگاه ها استفاده شده است.